Tag Archives: शतक.माधवानल

दान,गरीब, दर्पण,शतक,माधवानल,मधु, इतिहास, साहित्य,भूषण,मुक्ति,सुजान,धूप मिलती – जुलती के रचनाओं

क्रम संख्या मिलती – जुलती के रचनाओं का प्रथम शब्द 31. दान 32. गरीब 33. दर्पण 34. शतक 35. माधवानल 36. मधु 37. इतिहास 38. साहित्य 39. भूषण 40. मुक्ति 41. सुजान 42. धूप   31.दान:-   • कन्यादान(निबन्ध) – सरदार पुर्णसिंह • कन्यादान (कविता) – ऋतुराज • कन्यादान (उपन्यास) – राजबुद्धिरजा • शिक्षादान(नाटक) – बालकृष्ण भट्ट   32.गरीब:-   ...

Read More »
error: Content is protected !!